VIDĚLA JSEM NEOBSAZENÉ POLE, KDE BY SE DALO UPLATNIT

Ing. Eva Štěpánková, ředitelka společnosti

Jaký počáteční impulz stál za rozhodnutím založit kosmetickou značku?

Nutnost uživit dítě, pracovala jsem 17 let jako vedoucí výroby Ústavu lékařské kosmetiky, takže nějaké znalosti a vědomosti jsem měla. Po sametové revoluci začaly vznikat soukromé kosmetické salony, které neměly s čím pracovat, tak jsem viděla neobsazené pole, kde by se dalo uplatnit.

Které zahraniční trhy jsou pro vás nejdůležitější?

Slovensko, Německo, Rusko, USA, Austrálie a další.

Připravujete nějakou novinku?

Výživný krém s kmenovými buňkami z argánie.

Jaké máte plány na léto?

Zatím nezmrznout, ale snad se to zlepší. Plány měním každou chvíli podle stavu obalů ve firmě, měli jsme je měnit, ale všechno je jinak. Takže žádný výjezd – 100% přítomnost.

Na jaké setkání dámského klubu nejvíce vzpomínáte?

Na vánoční, kdy je koncert v kostele sv. Jakuba, ale i letní s koncertem byly nádherné.