září & říjen 2015

Vážené a milé dámy, 

podzim se přehoupl do své druhé poloviny a přinesl kratší dny a dlouhé večery, které podněcují specifickou atmosféru tohoto období roku. Delší období tmy působí na lidské podvědomí jako zklidňující prvek a nabádá k sebepoznání a intimnějším formám osobního rozvoje.

My jsme se v tomto období zaměřili na vztahy. Kvůli nim jsme před šestnácti lety vlastně vznikli. Vytvořili jsme prostor, kde můžeme vztahy navazovat a rozvíjet. Vztahy mají přímý dopad na to, jak jsme šťastní, a posouvají nás dál. Hrají klíčovou roli v osobním i pracovním životě. A zvláště v tomto období, kdy se lidé obracejí více do sebe, je správná komunikace ve vztazích prostředkem,který nás udrží aktivní a čilé i bez přísunu sluneční energie.

Dobrou zprávou je, že spolu s moderními technologiemi mizí omezení, která vzájemnou komunikaci dělala složitější, dražší či dokonce nemožnou spolu s rostoucí vzdáleností nebo osobním časovým vytížením. Nyní můžeme být doslova na více místech naráz a být vždy tam, kde potřebujeme udržovat a budovat osobní či pracovní vztah.

Harmonii ve vztazích vám přeje

vaše zakladatelka

Helena Kohoutová